Sunday, May 2, 2010

Kursus Penerapan Dan Peningkatan Akhlak Pelajar-Pelajar

Pada: 27 & 28hb. April, 2010
Jam: 8.30 - 10.00 pagi
Tempat: Dewan Sekolah Rendah Amo
Peserta: Murid-Murid Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6 seramai 30 Orang.
Anjuran:
Unit Kursus, Bahagian Kursus Dan Bimbingan Wanita,
Pusat Da'wah Islamiah,
Kementerian Hal Ehwal Ugama,
Negara Brunei Darussalam


Gambar Ramai

No comments: