Friday, March 29, 2013

Aktiviti Walkaton SR Amo

Sabtu, 10 March 2013, hari terakhir penggal pertama persekolahan, aktiviti sihat Program Promosi Kesihatan Sekolah:Walkaton telah dijalankan bagi semua guru dan murid-murid Sekolah Randah Amo. Aktiviti ini dimulakan dengan pemanasan badan (warm up) yang dipimpin oleh seorang guru latihan jasmani yang baru bertugas, Cikgu Haji Md. Asnawi Bin Haji Zainal. Aktiviti seterusnya adalah walkaton di sekitar kawasan Kampong Amo, Temburong. 
~amaZingmotivAtedoutstandIng~

No comments: