Wednesday, September 30, 2009

First Meeting For Learning Study Project 2009

Pada 29hb.September, Mesyuarat Pertama bagi "Learning Study Project" telah diadakan. Sekolah ini telah dipilih untuk menjalankan projek ini. Ianya adalah projek kerjasama di antara JSS dan UBD untuk meningkatkan lagi mutu pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah dan akan dijalankan selama tiga bulan.

Garden Chairs

Pada 28hb September, iaitu hari pertama persekolahan bagi penggal 1V, sekolah ini telah menerima kerusi baru "Garden Chairs" sebanyak 12 buah dan telah diletakkan di beberapa bahagian kawasan sekolah ini.Wednesday, September 16, 2009

Saturday, September 12, 2009

Brunei Darussalam Spelling Competition For Primary Schools 2009

Discovery Knowledge-CHAMPS:
Date: 2nd September 2009
Venue: Sekolah Rendah Rimba IIPeserta daripada Daerah Temburong
diwakili oleh dua orang murid daripada sekolah ini, iaitu
Norfauziana Anak Buau dan Kamal Hasif Danial Sah bin Taip.
Bersama Guru Besar, Mohammad Ariffin dan guru pengawas, Cikgu Limawati